STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

What you will need:

• Wallpaper paste for fleece/non-woven wallpaper
• Roller
• Seam roller
• Wallpaper ruler
• Stanley knife
• A soft cloth
• Smooth walls/smooth surface to apply your wallpaper to

STEP 1
Make sure the surface is suitable for this type of wallpaper.

Remove old screws and nails. Prepare the surface by making sure it is dry, clean and smooth. Mix the paste according to the manufacturer’s instructions.
Using the roller, apply the paste to the wall. Apply an additional 15 cm of paste to the right of the paper so that the roller never comes into contact with the previously applied paper.

STEP 2
Apply the wallpaper directly to the wall. The strips need to be placed directly next to one another. Use a cloth or rubber roller to smooth out the wallpaper.
Note: Make sure there are no air bubbles.

STEP 3
Cut the wallpaper off at the top and bottom. You can use a wallpaper ruler and a Stanley knife for this.
Note: Make sure that the pattern carries through.

STEP 4
Before it dries, remove spots of paste with a damp cloth.

It is important to avoid excessive heat when hanging and drying wallpaper, as this could cause the paper to shrink as it dries which can lead to gapping at seams.

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

U heeft nodig:

• Behanglijm voor vliesbehang
• Lijmroller
• Naadroller
• Behangliniaal
• Stanleymes
• Een zachte doek
• Gladde muur of ondergrond

STAP 1
Zorg ervoor dat de ondergrond geschikt is voor vliesbehang.

Verwijder oude schroeven en spijkers. Maak de ondergrond droog, schoon en glad. 
Mix de lijm volgens de instructies van de fabrikant. Breng de lijm met de roller op de wand aan. Breng ongeveer 15 cm extra lijm aan dan de baanbreedte van het behang. 
Zo voorkomt u dat de lijmroller de reeds aangebrachte banen raakt.

STAP 2
Breng het behang direct aan op de wand. De banen moeten strak tegen elkaar geplakt worden. Gebruik een zachte doek of roller om het behang glad te strijken.
Let op: Zorg ervoor dat er geen luchtbellen onder zitten, wrijf deze er eventueel uit.

STAP 3
Snij het behang aan de boven- en onderkant af. U kunt hiervoor een behangliniaal en stanleymes gebruiken.
Let op: Zorg ervoor dat het patroon goed aansluit.

STAP 4
Veeg voordat de lijm droog is, overtollige resten weg met een vochtige doek.

Het is belangrijk om extreme hitte te vermijden op het moment dat het behang droogt. Dit kan zorgen dat het papier krimpt wat kan leiden tot naden die wijken.